Persondatapolitik

Fysiurgisk massage:
Da jeg har journalpligt føres der journal efter hver behandling. De data der opbevares er navn, adresse, fødselsdag telefonnummer og mailadresse samt selve journalen, som føres efter hver behandling.
Der vil for nogles vedkommende også opbevares cpr.nr., men det er kun i de tilfælde, hvor der er aftalt fakturering til Sundhedsforsikring.
Jeg journalfører elektronisk i mit online-booking system, hvor der er journal tilknyttet. Den gamle papirjournal opbevares i en periode i aflåst skab til evt. brug. Den vil senere blive makuleret.
 
 
Generelt for AH Arbejdsmiljø og Hold Din Krop I Top:
Data opbevares og gemmes i interne systemer, hos dem der hoster hjemmeside og i regnskabssystem i optil 5 år. Data bruges udelukkende til at gennemføre dine forløb/behandlinger med.

Du har ret til indsigt i oplysningerne samt at få dem udleveret. Du har ret til at få dem rettet, hvis der er fejl i dem samt ret til at få dem slettet til enhver tid du måtte ønske dette.

AH Arbejdsmiljø og Hold Din Krop I Top er dataansvarlig, og ønsker du at få slettet eller rettet dine data er du velkommen til at kontakte Anette Hovesen på mail.

Du har ret til at klage over vores behandling af data hos Datatilsynet.
 
 
 
Anette Hovesen | CVR: 32806376 | Østre Alle 6, 9530 Støvring  | Tlf.: 2083 5176